Bán tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đá cẩm thạch xám

Hoàn thiện xong tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi được chế tác trên nền đá cẩm thạch xám tự nhiên. Kích thước: cao 80cm