BỘ BÀN GHẾ ĐÁ TÂN CỔ ĐIỂN ĐÁ CẨM THẠCH VÀNG NGUYÊN KHỐI

Chất liệu

Đá cẩm thạch vàng nguyên khối.

Màu sắc:

Màu vàng.