ĐÀI PHUN NƯỚC THIÊN THẦN BẰNG ĐÁ TỰ NHIÊN

Chất liệu

Đá cẩm thạch nguyên khối

Màu sắc

Trắng