Lò Sưởi Đá Cẩm Thạch Đà Nẵng Nguyên Khối

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch