Mẫu Phật Thích Ca Mâu Ni Thái bằng đá nguyên khối.

Hoàn thiện xong tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi mẫu Thái bằng đá nguyên khối. Đươc chế tác trên nền đá cẩm thạch tự nhiên. Kích thước: cao 2m.