Tượng Chú Tiểu Đá Nguyên Khối Cẩm Thạch

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch