Tượng Chú Tiểu Đội Lá Sen Bằng Đá Cẩm Thạch

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch