Tượng Chú Tiểu Múa Võ Bằng Đá Cẩm Thạch Đen

Màu sắc

Đen

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch