TƯỢNG CHÚA PHAOLO ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG CAO 2M

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng

Màu sắc:

Trắng