TƯỢNG DI LẶC ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG CAO 2M

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu sắc:

Màu trắng.