TƯỢNG ĐỊA TẠNG CAO 1M7 ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG.

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu sắc:

Trắng.