Tượng Địa Tang Vương Bồ Tát tọa Đài sen

Hoàn thiện xong tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát tọa đài sen được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối tự nhiên . Kích thước: cao 1,5m.