TƯỢNG ĐỨC MẸ SẦU BI ĐÁ NGUYÊN KHỐI

Chất liệu:

Đá cẩm thạch

Màu sắc:

Trắng