Tượng Kim Cang Lực Sĩ Đá Cẩm Thạch Xám Nguyên Khối Đà Nẵng

Màu sắc

Xám

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch