Tượng Kim Cang Lực Sĩ Đá Màu Trắng Mỹ Nghệ Non Nước

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch