TƯỢNG PHẬT A DI ĐÀ ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG ĐẸP

Màu sắc:

Trắng

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.