Tượng Phật Đản Sanh đá nguyên khối cúng Dường

Hoàn thiện tượng Phật Đản Sanh được chế tác trên nền đá cẩm thạch tự nhiên 100%, kích thước: cao 1cm.