Tượng Phật Di Lặc đứng bao tiền đá đẹp

Hoàn thiện tượng Phật Di Lặc đứng bao tiền được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng tự nhiên nguyên khối 100%. Kích thước: cao 1,5m.