Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát đá cẩm thạch trắng

Hoàn thiện xong tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát đứng được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối tự nhiên . Kích thước: cao 1,5m.