Tượng Phật La Hán Đá Cẩm Thạch Màu Trắng Đẹp Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch