Tượng Phật La Hán Đá Nguyên Khối Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch