Tượng Phật Nhập Niết Bàn Đá Non Nước

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch Trắng