Tượng Phật Nhập Niết Bàn Đẹp Hàng Đầu Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch