Tượng Phật Nhập Niết Bàn Nguyên Khối Đẹp Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch