TƯỢNG PHẬT QUAN ÂM ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG MỊN 1,5M

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng mịn nguyên khối loại 1.

Màu sắc:

Màu trắng.