TƯỢNG PHẬT THÍCH CA MÂU NI ĐÁ CẨM THẠCH XÁM NGUYÊN KHỐI

Chất liệu:

Đá cẩm thạch

Màu sắc:

Xám