TƯỢNG PHẬT THÍCH CA THÁI LAN ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG TCMN_23

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu sắc:

Màu trắng.