Tượng Quan Âm Bồ Tát cỡi Rồng đá nguyên khối

Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Đức Toàn đã hoàn thiện xong mẫu tượng Phật Quan Âm Bồ Tát cỡi rồng. Được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối tự nhiên. Kích thước: 2m.