Tượng Thánh Anton Bằng Đá Cẩm Thạch Trắng Nguyên Khối

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch