TƯỢNG THÁNH GIUSE CAO 2M ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG

Màu sắc:

Trắng

Chất liệu:

Đá cẩm thạch