Tượng Thánh Phaolo Chế Tác Từ Đá Cẩm Thạch Tự Nhiên Nguyên Khối – Nét Đẹp Tâm Linh Công Giáo

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch