Mẫu tượng thánh Vinh Sơn bằng đá cẩm thạch Non Nước Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch