Tượng Thập Đại Đệ Tử Đá Cẩm Thạch Nguyên Khối Màu Trắng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch