Tượng Thập Đại Đệ Tử Đá Mỹ Nghệ Nguyên Khối Màu Trắng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch