Tượng Thập Đại Đệ Tử Đá Mỹ Nghệ Tinh Xảo

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch