Tượng Thích Ca Niêm Hoa Vi Tiếu đá đẹp

Hoàn thiện tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Niêm Hoa Vi Tiếu được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng. Kích thước: cao 3,5m.