TƯỢNG THIÊN THẦN ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG NGUYÊN KHỐI

Màu sắc:

Trắng

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng