TƯỢNG THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỸ TT_41

Màu săc:

Màu trắng.

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.