Tượng Tiên Đồng Ngọc Nữ đá non nước đẹp

Hoàn thiện cặp tượng Thiện Tài Đồng Tử, được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối 100%. Kích thước: cao 1,2m.