Tượng Tứ Đại Thiên Vương Bằng Đá Non Nước Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch