Tượng Tứ Đại Thiên Vương Đá Cẩm Thạch Tinh Khiết

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch