Bán tượng Đạt Ma Sư Tổ đá đẹp

Hoàn thiện xong tượng Đạt Ma Sư Tổ ngồi, được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối tự nhiên 100%. Kích thước: cao 1,5m.