Bán Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Hai Mặt bằng đá nguyên khối

Hoàn thiện xong tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát đừng hai mặt được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối tự nhiên . Kích thước: cao 3m.