Bán tượng Thiện Tài Đồng Tử đá cẩm thạch nguyên khối

Hoàn thiện cặp tượng Thiện Tài Đồng Tử, được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối 100%. Kích thước: cao 80m.