Điêu khắc Phật Di Lặc chúc phúc trên nền đá cẩm thạch trắng

Hoàn thiện tượng Phật Di Lặc chúc phúc được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng tự nhiên nguyên khối 100%. Kích thước: cao 1,5m.