Mẫu tượng Đạt Ma Sư Tổ bằng đá đẹp Đà Nẵng.

Hoàn thiện xong Tượng Đạt Ma Sư Tổ đứng, được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối 100%. Kích thước: cao 2m.