Tượng Chú Tiểu Đứng Bằng Đá Cẩm Thạch Trắng Non Nước

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch