Tượng Chú Tiểu Nằm Bằng Đá Cẩm Thạch Đen

Màu sắc

Xám

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch