Tượng Chú Tiểu Nằm Bên Kinh Thư Bằng Đá Cẩm Thạch

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch