Tượng Đạt Ma Sư Tổ đá đẹp nguyên khối

Hoàn thiện xong Tượng Đạt Ma Sư Tổ đứng vác bao tải được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối 100%. Kích thước: cao 1,5m.